Dlaczego warto inwestować w nieruchomości i mieszkania inwestycyjne?

Inwestowanie w nieruchomości to jedna z najlepszych opcji dla osób poszukujących stabilnego dochodu oraz zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Nieruchomości to jedna z najbardziej stabilnych form inwestycji, która gwarantuje regularny dochód oraz zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

Przede wszystkim dlatego, że nieruchomości są realną wartością, która zawsze będzie potrzebna i poszukiwana, w Polsce jeszcze jest mniej mieszkań niż zainteresowanych ich zakupem, jest mniejsza średnia ilość m2 na gospodarstwo domowe w dużych miastach niż średnia europejska i mamy wysoki wskaźnik deprywacji mieszkań (4 miejsce w UE w 2022 r GUS), co oznacza, że Polacy coraz częściej będą wybierać nowe osiedla na ryku pierwotnym lub wyremontowane mieszkania, kamienice w centrum miasta.

Rosnący poziom wynagrodzeń, ale jeszcze niższych niż średnia w UE będzie wpływał na zwiększenie dostępności mieszkań, także tych wielopokojowych, co w dłużej perspektywie przełoży się na wzrost ich wartości.

Ponadto inwestycje w mieszkania inwestycyjne to:

1. Stały i pewny dochód - Inwestowanie w nieruchomości pozwala na generowanie stałego dochodu z tytułu wynajmu. Dzięki temu można spokojnie planować swoje finanse na przyszłość, co jest szczególnie ważne w przypadku osób, które nie są pewne swojej sytuacji zawodowej. Dochód z nieruchomości jest stały i pewny, co pozwala na spokojne planowanie przyszłości.

2. Zabezpieczenie finansowe - Nieruchomości to forma inwestycji, która może zapewnić zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Inwestycja w nieruchomości to inwestycja na długoterminowa, która przynosi zyski przez wiele lat. Dzięki temu można zabezpieczyć swoją przyszłość finansową i zapewnić sobie spokojną emeryturę ale także wzrost zainwestowanego kapitału w czasie poprzez wzrost wartości samej nieruchomości.

3. Możliwość zysku z odsprzedaży - Inwestowanie w nieruchomości to także możliwość osiągnięcia
zysków poprzez odsprzedaż. Jeśli nieruchomość zostanie kupiona w dobrej cenie i zostanie przeprowadzona na niej renowacja lub modernizacja, to jej wartość wzrośnie, co pozwoli na jej sprzedaż z zyskiem.

4. Stabilność rynku nieruchomości - Rynek nieruchomości to jeden z najbardziej stabilnych rynków inwestycyjnych. W przeciwieństwie do rynków akcji czy obligacji, rynek nieruchomości jest odporny na wahania rynkowe i kryzysy finansowe. Dlatego inwestowanie w nieruchomości to inwestycja, która jest bezpieczna i stabilna.

5. Możliwość zwiększenia rentowności - Inwestycja w nieruchomości pozwala na zwiększenie jej rentowności poprzez wynajem krótkoterminowy lub długoterminowy.

Podsumowując, inwestowanie w nieruchomości to doskonała forma inwestycji dla osób, które szukają stabilnego dochodu, oraz zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Nieruchomości to forma inwestycji, która jest realna, stabilna i przynosi zyski na długoterminowe.